NL
en
Menu

Ook boeren voor De Groene Weg?

Als je het ons van De Groene Weg vraagt, heeft biologische landbouw de toekomst. Biologische boeren werken namelijk elke dag aan een gezond evenwicht tussen mens, dier en natuur. Niet voor niets zet de Nederlandse overheid in op een groei van biologisch. Een beter moment om een omschakeling naar biologische bedrijfsvoering te maken, is er niet.

Boeren DGW Rouwhorst en Hahne
Stabiliteit en rust

Sluit je je als biologische boer aan bij onze gesloten keten, dan sluit je je aan bij onze missie: het bewust eten van duurzaam vlees. Samen laten we de markt in evenwicht groeien. We geven de tijd voor omschakeling en vergunningen en bieden zekerheid met een afnamegarantie. Wat je grootbrengt, kun je bij ons kwijt. Onze samenwerking is dan ook voor onbepaalde tijd. Die zekerheid geeft rust om te boeren.

slager akkerbouwer boer De Groene Weg
Kennis delen

Bij De Groene Weg geloven we in ketensamenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Al onze boeren zijn lid van onze leveranciersvereniging. Of je nu 800 varkens houdt of 25 schapen op je kruidenrand laat grazen. Ieders stem wordt gehoord en we zoeken elkaar actief op. Dankzij meer dan 40 jaar ervaring hebben we veel kennis over de biologische dierhouderij. Iedere dag wordt deze kennis gedeeld en leren we van elkaar.

Onze ketens zijn er voor biologische varkenshouders, rundveehouders en schapenhouders. Meer weten over onze verschillende ketens en een langdurige samenwerking met De Groene Weg?

Samen een missie
Kennis delen
Stabiliteit en rust
Verhalen van onze boeren
Nieuws
Vraag en Antwoord
Wat is De Groene Weg?
De Groene Weg is in 1981 opgericht door twee slagers. Nu, meer dan 40 jaar later, is De Groene Weg marktleider in de biologische vleessector in Nederland en de op één na grootste in Europa. Sinds 2004 is De Groene Weg onderdeel van de Vion Food Group. Het bedrijf heeft 10 slagerijen in Nederland, een eigen webshop en afzet naar onder andere diverse grote retailketens in Europa. De Groene Weg is gespecialiseerd in de productie van biologisch varkens-, rund- en lamsvlees. Ketenbeheersing is daarin onze grootste kracht. Als ketenregisseur houden we oog op een gezond evenwicht tussen mens, natuur en dier.
Wat voor afspraken heeft De Groene Weg met haar boeren?
Wij geloven in ketensamenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Je aansluiten als boer bij de Groene Weg betekent dat we jou en jouw dieren opnemen in onze keten. Dit is een contract van onbepaalde tijd. Wij kunnen dit garanderen omdat we werken in een gesloten keten die wij in eigen beheer hebben. Door continue vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zorgen we voor een gezond evenwicht in de keten. Al onze boeren zijn bovendien lid van onze leveranciersvereniging. Zo garanderen we dat ieders stem wordt gehoord. En leren we van elkaar. Mede dankzij de leveranciersvereniging werken we in het gezamenlijke belang van de keten.
Wat voor prijs biedt de Groene Weg voor mijn dieren?

De Groene Weg betaalt de juiste prijs aan de hand van marktontwikkelingen en de ontwikkeling van de kosten in de keten. Deze prijs wordt vier keer per jaar opnieuw vastgesteld in een marktoverleg. Door dit ‘eerlijke prijs’-principe kun je als boer in onze keten rekenen op een stabiele prijs voor een langere periode. Dit geeft rust en stabiliteit en zorgt voor dat u als boer een goed en stabiel inkomen heeft.

Allard, Daan, Mendy, Henk, team Farming De Groene Weg
Contact

Heb je vragen of wil je sparren over een mogelijke samenwerking? Neem gerust contact met ons op.

Daan Tomesen – Projectmanager
daan.tomesen@degroeneweg.nl

Mendy van Toor – Relatiemanager
Mendy.van.toor@degroeneweg.nl

Henk Oudenampsen – Relatiemanager
Henk.Oudenampsen@degroeneweg.nl