Het agrarische bedrijf Het Witte Water produceert biologisch varkensvlees en biologische groenten, bereid met zorg, door zorg. Daarbij houden ze opfokhennen, een paar kalveren, schapen en konijnen. De boerderij wil een plaats zijn voor iedereen die rust, ruimte, veiligheid en structuur nodig heeft. Vrijwilligers zijn welkom en ook bieden ze de mogelijkheid om (maatschappelijke) stage te lopen.

Het Witte Water

Sinds 1992 is Het Witte Water in handen van familie Batterink-Drost. Het kleinschalige biologische agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met zorg, vanuit de gedachte om de woon- en werkruimte die zij ter beschikking hebben te delen met anderen om hen de rust te bieden om nieuwe energie te krijgen.

“Het Witte Water” mag een plek zijn voor velen die rust, regelmaat en ruimte nodig hebben. Zowel Roel als Jenny heeft de benodigde kennis en ervaring. Roel heeft de Sociale Academie en de Hogere Agrarische School (HAS) gevolgd en hij was lange tijd als docent Economie en Maatschappij werkzaam op de Middelbare Agrarische School (MAS). Jenny is van huis uit psychiatrisch verpleegkundige en heeft inmiddels brede (management)ervaring in het middelbaar onderwijs voor zorg en welzijn. Momenteel is zij verbonden aan het Regionaal OpleidingsCentrum (ROC) Midden Nederland.

Historie

Boerderij “Het Witte Water ”is gebouwd in de jaren ’20-’30 van de vorige eeuw. De boerderijwoning werd gebruikt voor het stallen van melkkoeien: twee rijen met een deel in het midden. Achter de boerderij is een hooitas geplaatst. Later is een koeienstal achter de hooitas gebouwd.

Het bedrijf is op een hoge zandkop gebouwd. De landerijen waren destijds van wisselende hoogten. De percelen zijn een voortzetting of uitloper van de Appelse Hei. In de crisisjaren rond 1937 is de grond achter de boerderij helemaal (her)ontgonnen. Hier bevonden zich veel poelen en veengaten in het land die soms nog te traceren zijn. De bodem is bedekt met over het algemeen zeer fijn zand met weinig structuur, het Kootwijker stuifzand.

 

Vandaag de dag

Momenteel houden ze 15.500 biologische opfokhennen. De kuikens komen op het bedrijf als ze één dag oud zijn en blijven dan 16 weken. Daarna gaan de kippen naar een legboerderij voor een lekker biologisch eitje. Daarnaast houden ze 500 biologische varkens. Met ingang van voorjaar 2016 zijn de 30 schapen ook biologisch. Naast deze dieren hebben zij gezelschap van Racco, hun berner sennenhond, een paar kalveren, konijnen en katten.

Het Witte Water teelt ook biologische groenten. Dit betekent dat ze alleen organische mest gebruiken en dat er geen chemische middelen worden toegepast. Bereid met zorg. Hun groenten kunt u in het seizoen aan huis kopen.

 

"Het Witte Water wil een plaats bieden voor mensen die ruimte, rust, veiligheid en structuur nodig hebben."

Zorgboerderij

Het Witte Water wil een plaats bieden voor mensen die ruimte, rust, veiligheid en structuur nodig hebben. Wie kunnen er terecht op Het Witte Water?

  • mensen met een verstandelijke beperking
  • mensen met burn out of overspannenheid
  • jongeren uit de jeugdhulpverlening
  • mensen met psychische problemen
  • ex-verslaafden
  • mensen die willen reïntegreren in het arbeidsproces
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • mensen met autisme

Werken op de boerderij
Iedere dag moeten de dieren worden verzorgd. Hulp is nodig bij het voeren, verhuizen, hokken instrooien en uitmesten, vangen, apart zetten en afleveren. De grond moet worden bewerkt om groenten te telen. Dit houdt in: zaaien, water geven, bemesten, onkruid wieden, dode bladeren weghalen, verplanten, oogsten en de groenten klaarmaken voor de verkoop.

Het land, het erf en de gebouwen houden ze netjes en opgeruimd. Hierbij horen activiteiten zoals grasmaaien, mollen vangen, afrastering maken, snoeien, timmeren, schilderen, verbouwen en appels plukken.

Vrijwilliger worden
Wil je een dag(deel) meehelpen op onze boerderij? In de buitenlucht, met dieren of op het land werken? Onder de mensen zijn? Voel je vrij om contact  op te nemen voor de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk op dit unieke bedrijf.