Schapenhouders Wridzer & Petra Datema

Het bedrijf van schapenhouders Wridzer & Petra Datema is een echt familiebedrijf. Sinds 1849 boert de familie Datema op boerderij de Onstaheerd. Van oorsprong is het altijd een akkerbouwbedrijf geweest en sinds de jaren vijftig is er ook begonnen met melken. Vanaf toen is het een gemengd bedrijf geworden. In het begin met een paar blaarkoppen en eind jaren zeventig waren dat er ruim vijftig!

1. Sinds wanneer houden jullie biologisch vee?

In 1997 is het boerenbedrijf volledig omgeschakeld naar biologisch. Toentertijd nam mijn vader een omschakelcursus voor de biologische landbouw af en begonnen we met het melken van ruim vijfendertig Holstein koeien. In 2005 zijn we gestopt met melken en zijn we overgegaan op biologisch vleesvee.

2. In welke periode worden bij jullie de meeste lammeren geboren?

Bij ons op de boerderij begint het lammerseizoen eind februari, begin maart. De lammerperiode duurt dan in totaal een week of zes. In die zes weken moeten onze vijfenzeventig schapen gelammerd worden.

Wridzer Datema
3. Doen jullie ook meer dan schapen houden?

Naast het houden van schapen doen we veel meer. We hebben bijvoorbeeld ook een biologische akkerbouw en vleesvee. Onze akkerbouw bestaat uit pompoen, zomertarwe, haver of gerst en aardappelen. Een deel van deze producten verkopen we in onze eigen boerderijwinkel. De 60 Limouisin runderen die wij houden worden door ons ingezet voor het natuurbeheer. Het vlees van deze runderen verkopen we vervolgens voor een deel in onze boerderijwinkel. Daarnaast hebben we nog een zorgtak. We werken samen met twee scholen uit de regio. We vangen jongeren op die tijdelijk niet binnen hun school kunnen zijn. Tot slot zijn er bij ons ook mogelijkheden om bijvoorbeeld een familiefeest te organiseren of een vergadering te organiseren in ons ‘Onstabijgebouw’.

4. Er is op dit moment veel te doen over het klimaat, en dan met name over het terugdringen van de veestapel. Wat vinden jullie hiervan?

De discussie over het klimaat is een erg lastige en ingewikkelde materie. Dat we met zijn allen iets voor het klimaat moeten doen is wel duidelijk. We vinden het echter te kort door de bocht om het probleem af te schuiven op de veehouderij. Het probleem is in onze ogen een gezamenlijk probleem waarin alle betrokken sectoren maar ook burgers een steentje aan moeten bijdragen.

5. Een biologisch boerenbedrijf is niet alleen met bedrijfsresultaat bezig, veelal is men ook bezig met landschapsbeheer. Klopt dit in jullie geval ook?

Dat klopt in ons geval absoluut. We pachten een vijfendertig hectare van natuurorganisatie Het Groninger Landschap. Daarnaast hebben wij rondom onze boerderij verschillende percelen liggen. Deze percelen maaien we pas vrij laat in het seizoen, zo kunnen de weidevogeljongen welke geboren worden tussen het gras ongestoord groot worden. 

Nadat de jongen vlieg-vlug zijn wordt het gras gemaaid. Overigens vinden wij de weidevogels, de diversiteit aan planten én de diversiteit aan dieren ook een erg mooi bedrijfsresultaat waarop we trots zijn!

6. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil dat de kringloop of circulaire landbouw de standaard wordt in Nederland. Hoe werkt dat in de biologische landbouw?

In mijn omgeving zie ik al veel biologische bedrijven overschakelen naar een kringloop in de landbouw. Voor ons geldt dat wij de mest van onze dieren weer gebruiken op al onze akkers. Tevens telen we al het ruwvoer en ruim 80% van het krachtvoer zelf

7. Wat betekent voor jullie de samenwerking met De Groene Weg?

Het is voor ons belangrijk om samen te werken met een keten die goed omgaat met je product en De Groene Weg is zo’n bedrijf. De keten van boer tot bord sluit goed aan bij onze norm. Samen werken we aan een product waarin dierenwelzijn, natuur en milieu geborgd blijven voor een goede en eerlijke prijs!

Wridzer-Datema3