Herman Kemper, KemperKip

De slagers van De Groene Weg en KemperKip hebben al jarenlang een fijne samenwerking. De lijntjes zijn kort waardoor ze elkaar van input kunnen voorzien die de
samenwerking alleen maar ten goede komt. Binnen De Groene Weg worden de producten van KemperKip op ambachtelijke wijze in de markt gezet.
Wij spraken met Herman Kemper, eigenaar van KemperKip.

Om welke reden bent u begonnen met biologsich veevoer en biologische kippen?

Toen het tijd werd om in de voetsporen van mijn vader te treden en het veevoederbedrijf over te nemen werd al snel duidelijk dat het bedrijf te kleinschalig was om te voldoen aan de huidige industrie. Vanuit de markt kwam ook steeds meer vraag naar 'ouderwets lekkere kip' en dat heeft doen besluiten het roer om te gooien. Met onze opgebouwde kennis van veevoer, pluimveerassen en onze bestaande contacten met pluimveehouders hadden we een goede voedingsbodem om te starten met de KemperKip-keten. Ons uitganspunt is het produceren van kipproducten die zich onderscheiden qua smaak en vleesstructuur. Dit doen we binnen een productieketen met een meerwaarde op het gebied van dierenwelzijn, slacht- en verwerkingsmethodes en ketentransparantie. Een belangrijke factor is dat we binnen de biologische keten geen antibiotica gebruiken. En dankzij onze specifieke slacht- en koelprocessen is de houdbaarheid van onze producten optimaal. 

Herman-Kemper

Jullie hebben Slachterij Bevers overgenomen, waarom en wanneer was dat?

Begin jaren negentig is gestart met het houden van biologische kippen. Deze kippen werden vervolgens geslacht bij Slachterij Bevers in Uden omdat de kippen hier semi-ambachtelijk werden geslacht. Het daarbij behorende koelproces onderscheidde zich dusdanig positief van gangbare koelprocessen waardoor een optimale houdbaarheid van het product werd verkregen. Toen de voormalige eigenaren van Slachterij Bevers eind jaren negentig te kennen gaven dat ze met pensioen gingen hebben wij de slachterij overgenomen. We hebben de slachterij vervolgens gerenoveerd en een aantal semi-ambachtelijke werkprocessen behouden.

Is er een verschil in het houden van biologische kippen ten opzichte van niet biologische kippen?

Een niet biologische kip wordt rond de vijf à zes weken geslacht. Biologische kippen leven tweemaal zo lang en doordat biologische kippen ouder worden, ander voer krijgen en veel meer bewegingsruimte hebben is de smaak en structuur van dat vlees veel meer ontwikkeld. Biologische kippen worden gehouden in kleine koppels
van maximaal 4.800 kippen per koppel.

Bij de niet  biologische sector zit dat gemiddelde per koppel al vaak op 100.000 kippen. Ook krijgen biologische kippen binnenin de stal al aanzienlijk meerruimte en hebben ze de beschikking over een buitenuitloop van vier vierkante meter per kip. Doordat biologische kippen ouder worden en dus veel meer daglicht en buitenlucht krijgen hebben ze een grote natuurlijke weerstand waardoor gebruik van antibiotica overbodig is. De biologische pluimveehouder draait per jaar minder rondes en kleinschalige producties waardoor de prijs van biologisch kippenvlees een stuk hoger ligt dan niet biologisch kippenvlees.

animal-animal-photography-avian-2409010

Welke voer krijgen biologische kippen?

Onze biologische kippen krijgen biologisch geteelde granen die geproduceerd worden zonder gebruik te maken van kunstmest of chemische  bestrijdingsmiddelen. Het voer is tevens GMO-vrij wat
betekent dat het voer niet genetisch gemodificeerd is. Verder wordt ons kippenvoer aangevuld met vitaminen en mineralen zodat we een evenwichtige balans creëren in de voersamenstelling.

poultry-3355566

Wat is de herkomst en het ras van jullie kippen?

In het begin werden eendagskuikens vanuit Frankrijk gehaald. We deden dit omdat men in Frankrijk op dat moment verder met de ontwikkeling van rassen was, die geschikt waren voor het houderijsysteem van KemperKip. Inmiddels zijn dergelijke rassen ook
binnen Nederland beschikbaar. Ons ras kip heeft een juiste balans tussen langzaam groeien en een evenwichtige bevleesdheid wat ten goede komt aan het eindproduct.

Wanner lopen de biologische kippen buiten?

De kippen zijn de eerste vier à vijf weken te klein en kwetsbaar om naar buiten te kunnen. Op het moment dat ze hun beschermende verenpak hebben gaan ze overdag naar buiten in de royale uitloop. Ze kunnen er ook voor kiezen om binnen te blijven, onze hokken zijn voorzien van grote uitloopluiken. De uitloopluiken sluiten we ’s nachts om te voorkomen dat er  bijvoorbeeld vossen op bezoek komen.

'Kip is het meest veelzijdige stukje vlees', is dat bij biologisch ook zo?

We zien dat het assortiment van biologische kipproducten steeds uitgebreider wordt. Naast de naturel producten zien we een steeds groter scala aan specialere producten met biologische kip zoals gemarineerde producten, vleeswaren en gegaarde kipdelen zoals schnitzels. Mede door het steeds uitgebreidere aanbod kiest de consument steeds vaker voor biologische kipproducten. Het meest verkochte deel van de biologische kip blijft toch wel de kipfilet. We zien wel dat kippendij steeds populairder wordt. Bij KemperKip proberen we de juiste balans te vinden in de verkoop van diverse delen die er aan de kip zitten, daar ligt ook onze uitdaging.

Wordt u als biologisch bedrijf gecontroleerd?

Onze biologische productie wordt specifiek gecontroleerd door SKAL. Daarnaast worden binnen onze keten controles uitgevoerd door de NVWA en zijn we ISO-gecertificeerd volgens de FSSC22000 norm.

chickens-26840261920

Kan de consument een kijke komen nemen op de kippenboerderijen?

Om de consument in de toekomst meer inzicht te geven in de KemperKip-keten zijn we bezig met project KemperLand. We willen twee zichtstallen laten bouwen waarmee we de juiste faciliteiten hebben om publiek te ontvangen. De pluimveehouderijen waar we nu mee samenwerken zijn daar namelijk nog onvoldoende op ingericht binnen het kader van risicopreventie t.a.v. besmettelijke dierenziekten. In de toekomst willen we de consument wel de mogelijkheid bieden om een kijkje te nemen op een kippenboerderij.

chickens-2684029