Pluimveehouder Marty Menkhorst heeft alweer 16 jaar een biologische pluimveehouderij. Marty heeft hierbij de bewuste keuze gemaakt voor de Kemper Landhoen; de kip die verkrijgbaar is bij De Groene Weg. Zoals u mag verwachten zijn de kippen gehouden volgens de officiële normen voor biologische vleeskippen. Dat deze gepassioneerde ondernemer iedere dag weer geniet van zijn keuze blijkt wel uit het gesprek dat wij met hem hadden:

#1 Sinds wanneer houdt u biologische kippen?
Wij zijn op onze pluimveehouderij in het jaar 2000 gestart met het houden van biologische kuikens. Daarvoor hielden wij reguliere vleeskuikens. Inmiddels zijn wij alweer toe aan onze 67ste koppel. Dit wil zeggen dat al 67 generaties op onze pluimveehouderij zijn opgegroeid.

#2 Wat is voor u de voornaamste reden geweest om een biologische pluimveehouderij te beginnen?
De reden dat we de omschakeling naar biologische vleeskuikens hebben gerealiseerd heeft te maken met het feit dat het houden van biologische vleeskuikens, binnen de Kemper Keten de Kemper Landhoen genaamd, veel prettiger werkt dan reguliere vleeskuikens. Dit komt omdat ze met minder in een stal zitten en een mooie uitloop naar buiten hebben waar ze naar hartenlust kunnen rondscharrelen. Daar beleef je als pluimveehouder echt meer plezier aan.

Daarnaast hebben de kippen een hoge natuurlijke weerstand tegen ziektes, waardoor je op dat gebied er minder omkijken naar hebt. De kippen leven een natuurlijk leven.

Een andere reden van omschakeling lag in de opkomst van grootschalige reguliere vleeskuikenhouderijen. Ons bedrijf was te klein in vergelijk met deze houderijen. Daarnaast hadden we al een mooie uitloop tot onze beschikking; dus met de middelen die er destijds waren was de omschakeling, binnen onze bedrijfsvoering, de beste oplossing. En een keuze waar we trots op zijn!

#3 Wat is het verschil tussen scharrel of vrije uitloop en biologisch pluimvee?
De verschillen tussen scharrelkippen met uitloop en biologische kippen zitten in een paar aspecten;
de biologische Landhoenders krijgen voer met biologisch geteelde granen, zijn van een langzaam groeiend ras en worden minimaal 70 dagen oud (dit is twee keer zo oud als gewone vleeskuikens). De kuikens hebben daarnaast, in vergelijking met gewone kuikens, dubbel zoveel ruimte in de stal én hebben per kip 4 m2 ruimte in de buitenuitloop. Hier kunnen de kippen hun natuurlijke gedrag vertonen; lekker rondscharrelen, een stofbad nemen en genieten van de buitenlucht. Zoals geldt bij alle biologische dieren groeien de kuikens ook op zonder dat er gebruik wordt gemaakt van antibiotica.

De koppels bestaan uit maximaal 4.800 dieren, waardoor er sprake is van een kleinschalige houderij. De gehele productie staat onder streng toezicht van controle-instantie Skal, die binnen Nederland verantwoordelijk is voor de controle op biologische producties en producten. De biologische Kemper Landhoen is bekroond met het maximale aantal van 3 Beter Leven Sterren van de Dierenbescherming.

#4 Waaruit blijkt dat een biologische kip een goed leven heeft gehad?
Dat de biologische Kemper Landhoen een goed leven heeft gehad merkt u aan diverse zaken. Allereerst blijven de kippen gezond doordat de besmettingsdruk binnen ons houderijsysteem veel lager ligt. De kippen zijn daarnaast veel actiever dan normale vleeskuikens en kunnen in de buitenuitloop hun natuurlijke gedrag vertonen en bijvoorbeeld een lekker stofbad nemen. De grote hoeveelheid daglicht en frisse lucht is als het ware de beste medicijn om te zorgen dat de kippen in blakende gezondheid verkeren. Naast het feit dat het makkelijke dieren zijn om te houden is dit alles als pluimveehouder een lust voor het oog. En voor u als consument een bewijs dat de kippen een diervriendelijk, normaal leven hebben gehad.

#5 Waarom zou iedereen biologische kip moeten eten?
De combinatie van ras, voer, leeftijd én leefruimte zorgt ervoor dat de kip een mooie, stevige vleesstructuur krijgt. Dit merkt u al in de pan, doordat het veel minder spat.

Los van het diervriendelijke karakter van een biologische houderijsysteem vind ik het gebruik van antibiotica een belangrijk punt. Dit komt de laatste jaren steeds vaker naar voren vanuit de gangbare houderijen, waarbij een overdaad aan antibiotica er uiteindelijk toe kan leiden dat u als consument immuun wordt voor dit medicijn. Met alle gevolgen van dien.

Bij de totstandkoming van de Kemper Keten had oprichter Herman Kemper één duidelijk doel voor ogen: een ouderwets lekker stukje kip in de markt zetten vanuit een gezonde keten. Door de intensieve samenwerking met onder andere De Groene Weg, de uitgebalanceerde voeding en de rust, ruimte en tijd die de Landhoen krijgt is dit absoluut gelukt. Het vlees heeft een intensieve volle kipsmaak. Ik ben er van overtuigd dat iedereen die ooit een stukje kip bij De Groene Weg heeft gekocht dit kan beamen. En voor iedereen die dit nog niet heeft gedaan, laat u verrassen door de unieke smaak bij één van de De Groene Weg slagers! Als pluimveehouder kan ik u garanderen dat de kip een bijzonder goed leven heeft gehad. Alleen dat smaakt toch al een stuk beter?

Copyright foto's: Otto Kalkhoven